På Svenska Celiakiförbundets YouTube-kanal finns videofilmade föreläsningar och seminarium om celiaki och gluten.

Hela listan över tillgänglig informationsvideo finns också under ”Se video: Föredag om celiaki och gluten”