CeliakiForum nr 3 2015

Kan tarmbakterier orsaka celiaki?

Nyligen beviljades forskningsmedel för två vetenskapliga studier från Svenska Celiakiförbundet. Båda projekten ska undersöka sambanden mellan tarmens bakterieflora och celiaki.

TEXT: JENNY RYLTENIUS

De senaste åren har forskare inom olika fält, däribland celiakiforskare, intresserat sig för vad tarmfloran har för roll när sjukdomar uppstår. I somras fick forskarna Daniel Agardh, docent vid Lunds universitet och Marie-Louise Hammarström, professor i immunologi vid Umeå universitet sammanlagt 300 000 kronor ur Svenska Celiakiförbundets forskningsfond för att – ur olika perspektiv – studera vilken betydelse tarmfloran har för utvecklandet av celiaki.

Studier, bland annat från Marie-Louise Hammarströms forskargrupp, har visat att personer med celiaki har en annan tunntarmsflora än friska personer. Vad detta beror på är oklart. Är den rubbade tarmflora en konsekvens av att tarmen är skadad eller är tarmfloran involverad vid uppkomsten av celiaki? Just detta vill de titta närmare på. Daniel Agardh ska nu undersöka vilka bakterier som finns i avföring hos 65 barn med – och 65 utan – celiaki. Barnen har följts sedan födseln vilket innebär att det även finns avföringsprover från en tid då barnen med celiaki ännu inte hade utvecklat sjukdomen.

– Det är ett unikt material som vi analyserar och ingen har tidigare kunnat studera hur tarmfloran sett ut innan celiakidiagnosen ställts. Nu kan vi för första gången få en indikation på om tarmfloran är inblandad redan från början, säger Daniel Agardh.

Marie-Louise Hammarströms forskning syftar till att förstå vilka faktorer som startar tarmskadan hos personer med celiaki. Tidigare har hennes forskargrupp visat att vissa bakteriearter, bland annat den av dem upptäckta bakteriearten Prevotella jejuni, är associerade till celiaki hos barn. Bakterierna förekommer bundna till tunntarmens slemhinna. Hennes hypotes är att dessa bakteriearter, tillsammans med gluteninnehållande födoämnen, orsakar sjukdomen hos de individer som har anlag för att utveckla celiaki.

– Om celiaki ska kunna förebyggas och eventuellt botas måste vi först förstå vad som ligger bakom sjukdomens uppkomst och mekanism. Forskningsbidraget från Svenska celiakiförbundet är synnerligen välkommet, säger Marie-Louise Hammarström.

 

 

FAKTA TARMFLORAN

Tarmarna innehåller över tusen olika arter av bakterier, som tillsammans väger över ett kilo. Till antalet är tarmbakterierna tio gånger fler än antalet celler i hela kroppen. Detta är tarmens normalflora, även kallad tarmfloran.

Visste du detta om tarmfloran?

  • Tarmflorans bakterier bidrar till att bryta ner maten vi äter.
  • Tarmflorans sammansättning är olika i tunn- och tjocktarm och antalet bakterier är mycket lägre i tunntarm än tjocktarm.
  • Tarmflorans sammansättning styrs av genetik och den ser inte lika ut hos alla människor.
  • I moderslivet är mag- tarmkanalen steril. Vid födseln etablerar sig moderns och omgivningens bakterier i barnets tarm.
  • Tidpunkten när olika bakterier etablerar sig varierar mellan individer men i tvåårsåldern finner man en mer eller mindre “vuxen” tarmflora hos barn.
  • Tarmbakterierna har gener som i kontakt med tarmcellerna styr uppbyggnaden av immunförsvaret.
  • Tarmbakterierna har inte bara lokala effekter i mag- tarmkanalen. De har även systemeffekt och kan påverka organ längre bort.
  • Kost, levnadsvanor och antibiotikabehandling kan påverka tarmflorans sammansättning.