Livsmedelsanvisning för barn

Barn upp till 16 år har enligt lag rätt till ett begränsat bassortiment av subventionerade glutenfria och mjölkfria specialprodukter genom en så kallad livsmedelsanvisning. Livsmedelsanvisning fungerar ungefär som när du får ett vanligt recept utskrivet. Anvisningen av specialprodukter ska ske av läkare med speciell behörighet. Du får sedan de glutenfria livsmedlen genom apoteket till ett billigare pris. Du får hämta ut produkter för högst 90 dagar åt gången, och betalar en egenavgift på 120 kronor varje gång.

Merkostnadsersättning

Vid 16 års ålder upphör den statliga livsmedelsanvisningen och bostadsorten blir avgörande för om något ekonomiskt stöd utgår. I många län utgår inget stöd alls. I några län finns olika former av subventioner eller bidrag – dessa ser olika ut i storlek och gäller olika åldersgrupper beroende på var du bor.

kontantersattning

Ekonomisk ersättning för vuxna som behöver mjölk- och sojafria produkter finns i ytterst få landsting.