Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman, som hålls varje år före sista maj.

Till stämman skickar föreningarna och ungdomsförbundet ombud att diskutera och ta beslut rörande förbundets verksamhet och organisation. På stämman väljer ombuden även förbundsstyrelse, valberedning och revisorer.

Alla har rätt, även enskilda medlemmar, att lämna in förslag till stämman, så kallade motioner, samt nominera personer till förtroendeuppdrag. Senast första februari ska motionerna skickas till kansliet och nomineringarna vara hos valberedningen.

Läs mer om förbundsstämman i Förbundsstadgar

Förbundsstämma 2017

Förbundsstämma 2016