Valberedningen ska arbeta fram förslag på förbundsstyrelse och revisorer till nästa stämma. Alla har rätt, även enskilda medlemmar, att nominera personer eller sig själv till dessa förtroendeuppdrag.

Nomineringar skickas till valberedningen. Sista nomineringsdag är 1 februari.

Valberedningen består av:

Carin Tjellquist, Stefan Sjökvist och sammankallande Monica Eriksson.

Kontaktuppgifter till valberedningen: valberedningen@celiaki.se