Anna Maria Schröder ny generalsekreterare för Svenska Celiakiförbundet

Förbundsstyrelsen för Svenska Celiakiförbundet har beslutat att utse Anna Maria Schröder till ny generalsekreterare. Hon tillträder tjänsten med omedelbar verkan.

För drygt 40 år sedan startade föräldrar till barn som fått diagnosen celiaki det som skulle komma att bli Svenska Celiakiförbundet. Förbundet är i dag en organisation med närmare 25 000 medlemmar, ett par hundra förtroendevalda och en handfull personer som arbetar på förbundskansliet i Stockholm. Förbundet har även en forskningsfond som delar ut medel till svensk celiakiforskning.

Celiaki – som även kallas glutenintolerans – är en folksjukdom och en av de vanligaste kroniska sjukdomarna bland barn i Sverige.

– Det ska bli roligt och spännande att arbeta för att uppnå förbundets mål och tillvarata våra medlemmars intressen. Samtidigt ställs det stora krav på vår organisation för att svara upp emot de förväntningar som finns från medlemmarna, myndigheter, företag och andra organisationer, säger Anna Maria Schröder.

Anna Maria Schröder har en bakgrund som nyhets- och samhällsjournalist på bland annat SVT, TV4 och UR. Hon har arbetat för Svenska Celiakiförbundet i tre år som ombudsman och pressekreterare.

– Vi är mycket nöjda med att vi får dra nytta av Anna Marias kompetens och erfarenhet, den kommer att vara till stor nytta för förbundet, säger förbundsordförande Bengt Fasth.

För mer information:

Anna Maria Schröder 076-677 76 90, [email protected],

Bengt Fasth 070-659 07 25, [email protected]