XG symbol

Så här ansöker du om licens för att använda det överkorsade axet på dina produkter

Steg 1
Dina produkter måste vara testade av ett oberoende och ISO certifierat (ISO 17025) laboratorium enligt R5-sandwich ELISA. Se till att detta är gjort innan du ansöker för att säkerställa att dina produkter klarar gränsvärdet. Dina produkter får inte innehålla mer gluten än 20 mg/kg för få sätta axet på produkten.

Steg 2
Kontakta vår licensansvarige, Jesper Lindström, om de licensavgifter som kommer att bli aktuella för ditt företag.

Steg 3
Du får därefter ett ansökningsformulär i form av ett Excel-ark där du fyller i uppgifter kring de produkter du söker licens för. Vi ber dig också skicka även in kopior på laboratorieanalyserna för dessa produkter.

Steg 4
När vi fått in alla uppgifter skickas ett avtal i två exemplar för påskrift. I avtalet finns dina licensieringskoder för varje enskild produkt du sökt licensiering för. Läs igenom avtalet noga kring de krav som ställs på dig som licenstagare.

Steg 5
När avtalet är underskrivet erhåller du högupplösta bilder på symbolen som du kan använda på dina förpackningar. Observera att varje produkt får en unik licenskod som måste tryckas intill symbolen på anvisat sätt. Vi ber dig också att skicka in designbilder på förpackningarna för att kontrollera att symbolen ser korrekt ut.
Det kan också bli aktuellt att vi gör en undersökning på plats att din produktion och hantering motsvarar de krav som ställs i avtalet.

För mer information:

Jesper Lindström
Licensansvarig
073-814 48 59
[email protected]