Rutin för rapportering av föreningens verksamhet och ekonomi

På ordförandekonferensen i november 2017 aviserade förbundsstyrelsen att rapporterings-rutinerna skulle förenklas för läns- och lokalföreningarna.

Svenska Celiakiförbundet söker årligen statsbidrag från socialstyrelsen för förbundets verksamhet. Förbundet innehar ett 90-konto för insamling av medel både från privatpersoner och företag. Förbundet är också medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). Syftet med översynen har varit att effektivisera rapporteringsrutinerna, skapa ökad tydlighet och att underlätta för föreningarna. De nya rapporteringsrutinerna utgår från de krav som ställs på förbundet när det gäller uppgifter som underlag till statsbidragsansökan, rapporteringar till Svensk Insamlingskontroll samt förbundets skyldighet att leva upp till FRIIs kvalitetskod.

Rapportpaketet är utsänt till alla läns- och lokalföreningar. Det finns även att ladda ner via länken nedan.

Rapportpaket-förening för-2017

Om ni har några frågor eller funderingar så hör av er till kansliet, [email protected] eller till Claes Simonsson, ledamot i förbundsstyrelsen, [email protected]

Senast den 15 april behöver rapportpaketet tillsammans med årsmöteshandlingar och protokoll från årsmötet och konstituerande styrelsesammanträde mejlas till kansliet. De dokument som ska bifogas finns uppräknade i rapportpaketet. Mejla alla handlingar till [email protected]