CeliakiForum nr 1 2016

Finland tar bort ersättning vid celiaki

Fram till årsskiftet fick alla vuxna med celiaki i Finland ett skattefritt belopp på 23,60 euro i månaden. Nu är det slut med det. Beslutet kom som en fullständig chock för det finska celiakiförbundet.

Text: Marc Malmqvist

13 år har Finland gett kontantersättning till personer med celiaki för ökade matkostnader. Nu blir drygt 34 000 människor av med bidraget som i Sverige motsvarar 220 kronor. Orsaken är att
staten behöver spara pengar samtidigt som man vill se ett enhetligare förmånssystem för funktionshindrade. Att ta bort ersättningen för dem med celiaki är bara en del av en större besparing. Totalt sänks ersättningen för funktionshindrade med 0,4 procent, något som ska spara tio miljoner euro. Barn upp till 16 år med celiaki kommer dock fortsatt att få ett månatligt stöd på 93,28 euro, motsvarade cirka 870 kronor. Finska Celiakiförbundet och näringsexperter har kritiserat beslutet och menar att det blir svårt för dem med sämre ekonomi att få i sig en hälsosam kost när ersättningen försvinner.
– Om stödet tas bort har det stor betydelse för till exempel pensionärer och studerande som redan nu har svårt att få pengarna att räcka till. Den som äter glutenfria sädesprodukter betalar i  enomsnitt 70 euro mer per månad i matkostnader än andra, säger Henna Lehikonen, näringsterapeut på Finska Celiakiförbundet till tidningen Hufvudstadsbladet.

Besparingsförslaget behandlades inte helt odramatiskt i riksdagen, politikerna var av olika åsikter. Sannfinländarnas Maria Tolppanen menade att glutenfritt mjöl inte kostar så mycket och att  äldre finländare vet hur man bakar.
– Kommentarer som att människan klarar sig utan bullar är oerhört sårande för en person som har celiaki, sa då socialdemokraternas Merja Mäkisalo–Ropponen, enligt Hufvudstadsbladet.
Oppositionen motsatte sig propositionen, men det hjälpte föga. Beslutet kom som en fullständig chock för Finska Celiakiförbundet som, strax före valet i våras, hade samtalat med representanter från alla politiska partier.
– Vi fick ingen information i förväg, inte den minsta antydan. Samtliga partier hade sagt att de i stället arbetade på att öka det ekonomiska stödet, säger Leila Kekkonen, på Finska Celiakiförbundet.

Svenska Celiakiförbundet tycker att det är beklagligt att stödet har dragits in i Finland.
– Den som har celiaki kan inte äta medicin för att bli frisk, det är strikt glutenfri kost livet ut som gäller och den maten är dyrare än vanlig mat. Alla som har celiaki ska ha rätt till  erkostnadsersättning för sin glutenfria kost, säger Christina Ralsgård, generalsekreterare.

När budgetförslaget presenterades i slutet av maj agerade finska förbundet samma kväll och startade en namninsamling som i början av juni överlämnades med 16 000 underskrifter till social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä.
– Att minska ersättningen i dessa svåra ekonomiska tider hade varit förståeligt men att ta bort den helt är fullständigt oansvarig hälsopolitik med tanke på den livslånga bördan och allvar som celiaki innebär, säger Leila Kekkonen.
Finska Celiakiförbundet fortsätter sin kampanj för att få tillbaka stödet.