Delikatesser ofta kontaminerade med mjölkprotein

Majoriteten av mjölkallergikerna brukar handla i butikernas manuella delikatessavdelningar. En ny studie visar att de kanske inte borde göra det. Det är studenterna Fredrik Engdahl och Micke Johanssons slutsatser i ett examensarbete vid Institutionen för livsmedelsteknik på Lunds universitet.

Syftet med examensarbetet var att undersöka om mjölkproteinallergiker brukar handla i butikernas manuella delikatessavdelningar och om butikerna har en hantering som garanterar mjölkproteinfria livsmedel.

För att ta reda på detta genomförde de en enkätundersökning bland Celiakiförbundets medlemmar med mjölkproteinallergi. 95 hushåll svarade på enkäten. Studien bygger också på observationer av mathanteringen i två butikers manuella delikatessavdelningar, intervjuer av butikspersonal och provtagningar på ytor och redskap.

Det visade sig att en majoritet av dem som besvarade enkäten brukade handla i butikernas manuella delikatessavdelningar. Det främsta skälet för de som inte handlade var att de misstrodde butikpersonalens kunskaper. Oron är delvis befogad då det vid intervjuer med personal märktes en blandad kunskapsnivå samt en viss brist på utbildning.

Vid provtagning för förekomst av mjölkprotein visade det sig att använda ytor och redskap var kontaminerade med mjölkprotein, medan rengjorda ytor och redskap inte var kontaminerade.

Läs hela examensarbetet här.