Förändringar i Svenska Celiakiförbundets ledning

Det sker förändringar i ledningen på Svenska Celiakiförbundet. Generalsekreterare Anna Maria Schröder går vidare efter fyra år hos förbundet.

Anna Maria Schröder har arbetat på Svenska Celiakiförbundet i olika yrkesroller i fyra år, den senaste tiden som generalsekreterare.

– Jag har verkligen uppskattat att driva förbundets kärnfrågor och kontakten med medlemmarna. Men nu har det blivit dags för mig att vidareutveckla tidigare erfarenheter inom media och kommunikation och lämna över stafettpinnen till någon som kan fortsätta det viktiga arbetet hos Svenska Celiakiförbundet, säger Anna Maria Schröder.

Tills dess att rekryteringen av ny generalsekreterare är på plats efter Anna Maria Schröder så träder förbundsordförande Bengt Fasth in i rollen som arbetande ordförande på deltid.

– Anna Maria har bidragit mycket förtjänstfullt med att utveckla förbundets verksamhet och med att lyfta fram villkoren för de personer som har de diagnoser som vi företräder. Vi beklagar att hon nu har valt att gå vidare, säger förbundsordförande Bengt Fasth.

Första helgen i maj äger förbundets årliga stämma rum.

Då fortsätter vi diskutera hur vi på bästa och mest effektiva sätten driver de frågor som är viktiga för oss, som kravet på nationella kostråd för celiaki, merkostnadsersättning för glutenfri kost och tidigare diagnostisering, säger Bengt Fasth.