Svenska Celiakiförbundets förbundsstämma 2017 ägde rum på Hotell Scandic Klara i Stockholm, 13 och 14 maj.

Stämmohandlingar 2017

Förbundssstyrelsens stadgeförslag samt förslag till normalstadgar

Kallelse förbundsstämma 2017

Presentationer av valberedningens nominerade

Nomineringar som inkommit till valberedningen senast 1 februari 2017

Motioner

Anmälan 

Stämmoprotokoll 2017