Celiakiförbundet

Helsingborg/ Kristianstad

Celiakiföreningen i Helsingborg/Kristianstad med omnejd beslutade vid senaste årsmötet att lägga föreningen vilande. 

Den tidigare styrelsen har avgått och Carin Tjellqvist är kontaktperson, om någon vill initiera en aktivitet. Hon sköter kontakter med förbundet centralt.

Carin Tjellqvists telefon är 070 – 834 47 39