Svenska Celikiförbundets Forskningsfond har 2007 beviljat anslag till två forskare som ska undersöka celiaki på olika sätt.

Bo Tjellström

Bo Tjellström m.fl. fick fortsatt ekonomiskt stöd på 50.000 kr för att slutföra sin forskning kring tarmbakterieflorans betydelse för uppkomsten av celiaki (glutenintolerans). De frågeställningar man har inom projektet är bland andra om tarmflorans metabola funktioner hos barn skiljer sig från friska kontroller, om det är skillnad mellan yngre och äldre barn och kan man i fortsatta studier genom att modifiera tarmfloran förebygga celiaki?

Agneta Hörnell

Agneta Hörnell blev beviljad 50.000 kr. Agneta leder ett delprojekt vid Umeå Universitet inom den större studien ETICS. Delprojektet heter ”ETICS – kost. Matvanor hos barn som screenats för celiaki.” De barn som har lämnat positiva blodprov i ETICS-studien samt fyra kontroller ska få fylla i en kostenkät. Där frågar man om barnens matvanor och de ska ange hur ofta och i vilken omfattning de har ätit av olika livsmedel och man fokuserar då framförallt på gluteninnehållande livsmedel. Till sin hjälp finns Matmallen, ett bildmaterial som visar hur stora olika mängder livsmedel ser ut.