Om ett ämne eller en tillsats i livsmedlet är framställt från till exempel soja eller vete ska det anges som ”emulgeringsmedel E322 från soja”. Se mer i vårt Ingredienslexikon eller Livsmedelsverkets E-nummerlista.