Planerade konferenser under 2020 är:

9-10 maj, Introduktionsutbildning för nya förtroendevalda, Sundbyberg

14-15 november, Konferens för förtroendevalda, Skåvsjöholm

Planerade konferenser för 2021 är:

8-9 maj, Förbundsstämma