Från och med Lucia gäller en ny lag som ger alla rätt att få veta om mat på restaurang innehåller ingredienser som gluteninnehållande spannmål, laktos, mjölk- eller sojaprotein. Det duger inte att personalen svarar ”jag vet inte” eller ”jag kan inte garantera…”. Den nya lagen innebär även en glad nyhet när det gäller färdigförpackade varor.

TEXT: JENNY RYLTENIUS

Om du ska lära dig namnet på en lag välj EU -förordningen nr 1169 /2011  om tillhandahållande av livsmedelsinformationtill konsumenterna. Det är nämligen den lag som från och med den 13  december styr märkningen av livsmedel i hela EU . Till skillnad från tidigare, när reglerna styrdes av ett ”EU -direktiv” kan medlemsländerna inte göra egna tolkningar utan tvingas att följa samma regler.

Den nya lagen  skiljer på färdigförpackad mat – till exempel ett paket korv – och inte färdigförpackad mat – till exempel en korv med bröd från grillkiosken. Lagen säger nu att restauranger, caféer och andra som lagar mat som inte är färdigförpackad, måste kunna uppge om maten innehåller någon av de 14 allergena ingredienser som EU  har listat. Bland dessa 14  finns alla de fyra ämnen som ger upphov till de allergier/intoleranser som Celiakiförbundet företräder.

– Informationen kan ges skriftligt eller muntligt på restaurang. Om det är muntlig information som erbjuds måste det tydligt framgå hur gästen eller köparen kan få reda på informationen, säger Ylva Sjögren Bolin, kemist på Livsmedelsverket.

När det gäller färdigförpackade varor är den största förändringen för Celiakiförbundets medlemmar att spannmål som innehåller gluten, mjölkprotein, (inklusive laktos) och sojaprotein måste lyftas fram genom fet stil, stora bokstäver eller annat förtydligande i ingrediensförteckningen.

– Ingen av  de 14  allergierna får döljas under kategoribeteckningar som till exempel ströbröd. Om vete, mjölk och ägg ingår i ingrediensen ströbröd ska det framgå av ingrediensförteckningen, säger Ylva Sjögren Bolin.

Det måste också anges om ett ämne, eller tillsats, i livsmedlet är framställd av någon av ingredienserna från allergenlistan. Det betyder att om emulgeringsmedlet lecitin är framställt från soja ska det anges som “emulgeringsmedel SOJA lecitin” alternativt “emulgeringsmedel E322  från soja . Samma sak gäller för stärkelse som är framställd från vete. Där måste det anges som vete i ordet: “vete stärkelse” alternativt “stärkelse (från vete )”.

Observera att det kan ta tid innan de nya reglerna får genomslag på alla av butikernas varor eftersom lagen gäller varor som förpackats efter den 13  december.

På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mer om den nya lagen.