Celiakiförbundet

Hej alla medlemmar!

2019-04-09

 

Styrelsen har förstärkts så att vi nu är fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Vår förhoppning är att kunna anordna fler aktiviteter.

Ni får gärna komma med förslag på vad ni vill ha för aktiviteter.

Ni kan meddela förslag via Facebook, föreningens mejl, eller genom att ringa eller sms:a kassör Besida Huremovic.

Jag vill tacka alla medlemmar som var med på föreningens årsmöte samt Scandic Opalen som anordnat så bra med lunch och fika.

Tack även till Smilla Luuk för en intressant och inspirerande föreläsning.

 

Varma hälsningar

Caroline Sundgren, ordförande