Celiakiförbundet

Ordföranden har ordet

2017-05-02

Det är med glädje jag konstaterar att en motion har lagts till Värmlands landstingsfullmäktige om en liten ersättning för våra merkostnader för att äta glutenfri kost.

”Medicinen” för oss med celiaki är rätt mat. Vi har ej något högkostnadsskydd som andra sjuka som äter medicin får.

Stefan Sjökvist