Celiakiförbundet

Rättigheternas historia Dalheimers hus 17 november

2022-10-03

En dag med fokus på rättigheternas historia

De rättigheter som finns i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har inte alltid varit självklara och inte ens idag lyckas vi fullt ut leva upp till dem. Vi vill denna dag göra en tillbakablick för att se hur det var förr och vilka kamper och intressen som lett till att vi är där vi är idag.

Dalheimers hus skriver:  ”17 november bjuder vi in till en dag om rättigheternas historia – om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.

Vi vill denna dag lyfta vilken betydelse det intressepolitiska arbetet har haft för samhällsutvecklingen.

1 oktober släpps biljetterna

 

Läs mer om dagen här.

Föreläsningar under dagen.