Vissa får enstaka symtom av mjölkproteinallergi medan andra drabbas av olika kombinationer. En del reaktioner kräver medicin och ibland även akut vård.

Symtomen kan delas in fem huvudgrupper:

Tarmsymtom

 • diarré, förstoppning
 • kräkningar
 • tjocktarmsinflammation med blödning
 • magont
 • nedsatt förmåga att ta upp näringsämnen

Hudsymtom

 • eksem, utslag, klåda

Luftvägssymtom

 • hosta, snuva, astma
 • anafylaxi. Akut allergisk reaktion, även kallad allergisk chock

Allmänna besvär

 • sömnrubbningar
 • slöhet
 • överaktivitet
 • försenad viktutveckling

läs mer om laktosintolerans här

Läs mer om matallergi på 1177