Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman, som hålls varje år före sista maj.

Till stämman skickar föreningarna och ungdomsförbundet ombud för att ta beslut rörande förbundets verksamhet och organisation. På stämman väljer ombuden även förbundsstyrelse, valberedning och revisorer.

Alla har rätt, även enskilda medlemmar, att lämna in förslag till stämman, så kallade motioner, samt nominera personer till förtroendeuppdrag.

Senast första februari ska motioner och nomineringar vara inkomna.

Motioner mejlas till förbundskansliet på [email protected]
Nomineringar mejlas till valberedningen på [email protected]

Förbundsstämma 2019

INFORMATION OM DE SENASTE ÅRENS STÄMMOR:

Förbundsstämma 2018

Förbundsstämma 2017

Förbundsstämma 2016