Celiakiförbundet

Varumärke Produktnamn Licenskod Vikt Havre Glutenhalt
Bakstugan i Valinge Baguett
Varumärke
Bakstugan i Valinge
Varumärkesinnehavare
Bakstugan i Valinge AB
Produktkod
1
Senast analyserad
2021-05-27
SE-036-005 350 Nej < 20 ppm