Celiakiförbundet

Varumärke Produktnamn Licenskod Vikt Havre Glutenhalt
Bakstugan i Valinge Grov fralla
Varumärke
Bakstugan i Valinge
Varumärkesinnehavare
Bakstugan i Valinge AB
Produktkod
7
Senast analyserad
2021-05-27
SE-036-009 400 Nej < 20 ppm