Celiakiförbundet

Varumärke Produktnamn Licenskod Vikt Havre Glutenhalt
Bakstugan i Valinge Hålkaka
Varumärke
Bakstugan i Valinge
Varumärkesinnehavare
Bakstugan i Valinge AB
Produktkod
47
Senast analyserad
2021-05-27
SE-036-002 620 Nej < 20 ppm