Celiakiförbundet

Varumärke Produktnamn Licenskod Vikt Havre Glutenhalt
Bakstugan i Valinge Korvbröd
Varumärke
Bakstugan i Valinge
Varumärkesinnehavare
Bakstugan i Valinge AB
Produktkod
11
Senast analyserad
2021-05-27
SE-036-007 280 Nej < 20 ppm