Vad använder vi dina personuppgifter till?

Vi följer personuppgiftslagen, PUL  vilket innebär att personuppgifter som lämnas till organisationen endast får användas i vår egen administration för att hantera medlemsavgifter och gåvor. Vi sparar personuppgifterna för att kunna skicka ut medlemstidningen, information, avier om medlemskap och gåvor, samt föra statistik. I och med att du blir medlem så godkänner du att vi får spara dina uppgifter för dessa ändamål.

Hur hanteras uppgifterna?

Vi lagrar våra medlemmars personuppgifter i ett medlemsregister som endast personer med särskild behörighet har tillgång till. För att hålla adresser aktuella kan dessa komma att uppdateras från offentliga register, till exempel statens person- och adressregister, SPAR.

Alla medlemmar har rätt att begära ut sina uppgifter och få dem rättade, blockerade eller utplånade.