Stor gåva från Fria Bröd till forskningsfonden

På bilden: Svenska Celiakiförbundets generalsekreterare Christina Ralsgård och Fria Bröds vd Marius Jerndahl.

Företaget Fria Bröd, som producerar glutenfria livsmedel, skänker 200 000 kr till Svenska Celiakiförbundets forskningsfond.

I samband med sitt 20-årsjubileum vill Fria Bröd uppmärksamma den svenska celiakiforskningen. Företaget har en tradition av att utöver sin produktion av glutenfria livsmedel även fokusera på utbildning och informationsspridning om celiaki. Steget att stötta forskningen ekonomiskt var inte långt, enligt Fria Bröd AB:s vd Marius Jerndahl.

– Vi är mycket glada över att kunna bidra till vetenskapen och öka förståelsen för vad celiaki är, hur sjukdomen uppstår och en dag, kanske rent av, veta hur celiaki kan botas, säger Marius Jerndahl.

Svenska Celiakiförbundets forskningsfond delar ut bidrag till forskning som ökar kunskapen om sjukdomen celiaki. Förra året delades totalt drygt 500 000 kr ut till tre olika forskningsprojekt.

–  Vi är verkligen tacksamma för denna stora gåva, och vi hoppas att fler företag tar efter detta initiativ. Alla gåvor till förbundets forskningsfond innebär att vi får större möjligheter till att stödja svensk celiakiforskning och på så sätt hjälpa till att lösa celiakins gåta, kommenterar SCF:s generalsekreterare Christina Ralsgård.

Läs mer om forskningsfonden och hur du kan stötta celiakiforskningen här