Svenska Celiakiförbundet kräver merkostnadsersättning

För en person med celiaki är maten, den glutenfria kosten, medicinen. Att äta en glutenfri kost är dyrt. Svenska Celiakiförbundet menar att alla personer med celiaki borde ha rätt till en merkostnadsersättning.

Rätt till merkostnadsersättning för alla med celiaki, oavsett ålder eller var man bor i landet, skulle kompensera för de extra kostnader som man har när man har celiaki och är tvungen att äta en glutenfri kost för att kunna vara frisk.

Idag kan barn upp till 16 år få ett begränsat bassortiment av glutenfria och mjölkfria specialprodukter på apotek genom en så kallad livsmedelsanvisning.

Efter att man fyllt 16 år år ser situationen för en person med celiaki väldigt olika ut beroende på i vilket landsting man råkar bo. Svenska Celiakiförbundet har gjort en rundringning till alla landsting i juni 2014. Av denna undersökning framgår att i dagsläget finns det möjlighet i åtta av 21 landsting för personer med celiaki över 16 år att få någon form av ersättning eller subvention för sin glutenfria kost.

Det varierar mycket mellan dessa landsting hur stor ersättning eller subvention en person med celiaki kan få. I t ex Kronoberg har man just nu rätt till 2 150 kr/år oavsett ålder. Medan i t ex Blekinge har man rätt till en kontantersättning på 1 500 kr/år endast mellan 16-19 års ålder.

Kontakta ditt landsting för att få veta vilka regler som gäller där du bor.
En dietist som arbetar för landstinget ska känna till om du eventuellt kan ha rätt till någon ersättning eller subvention.