Ombudsmannen svarar-Tjatigt att visa intyg om celiaki

LINUS ENGQVIST RICHERT är ombudsman på Svenska Celiakiförbundet och svarar
på medlemmars frågor.