Ombudsmannen svarar-Tjatigt att visa intyg om celiaki

Hej! Min son går i mellanstadiet och har haft celiaki sedan han var två år. Nu har skolan påmint oss föräldrar att det är dags för specialkostintyg inför höstterminen. Skolan menar att läkarintyget måste vara nytt. Är det verkligen rimligt att behöva skaffa fram ett intyg från sjukvården varje termin? /KAJSA

Tack för din fråga. Som du skriver är det varken rationellt eller relevant av skolan att efterfråga intyg för elever med kroniska, det vill säga livslånga, sjukdomar två gånger om året. Det bör ju räcka med att intyga en gång. Även om skolan, för sina rutiner eller av andra skäl, anser att de behöver ha in intyg vid varje termin borde det räcka med ett äldre sådant, då sjukdomen inte försvinner.
Många matallergier kan däremot försvinna med tiden, och då är det såklart relevant med ett ”dagsfärskt” intyg, men för celiaki tycker vi på Svenska Celiakiförbundet att det ska räcka med ett intyg eller journalutdrag oavsett hur  gammalt det är.
I februari i år hände faktiskt något väldigt bra. Då publicerade Kost & Näring, som är en branschförening inom fackförbundet Ledarna, nya Nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola.
Svenska Celiakiförbundet har varit med under arbetet med rekommendationerna och gett förslag och synpunkter.
Till vår stora glädje rekommenderas nu skolorna att göra undantag för barn med celiaki vad det gäller läkarintyg/
journalutdrag. I riktlinjerna står det, på sidan 31: Vid diagnostiserad celiaki rekommenderas undantag från regeln om förnyelse av läkarintyg, då detta är en livslång, kronisk sjukdom.
Jag råder därför dig, och alla andra medlemmar som upplever problem med att skolan vill ha upprepade intyg, att hänvisa till dessa nationella rekommendationer.

Här kan du läsa dessa rekommendationer samt hitta informationsmaterial som du kan lämna till skolan. 

LINUS ENGQVIST RICHERT är ombudsman på Svenska Celiakiförbundet och svarar
på medlemmars frågor. Linus nås på [email protected]


Läs mer om celiaki på 1177