Anmäl till kommunen om ett café/förskola/butik m.m. har felserverat eller felhanterat gluten, eller givit felaktig information om gluten

Hur anmäler jag?

Du skriver först ihop en liten text där du beskriver vad som har hänt, var det har hänt, och när det hände. Ange även kontaktuppgifter till dig, så kommunen kan kontakta dig med eventuella följdfrågor.

Sedan skickar du texten per mail eller pappersbrev till kommunen där skolan/förskolan/fritids eller restaurangen/caféet/hotellet m.m. ligger. Samma sak gäller även för både fysiska och nätbaserade livsmedelsbutiker och alla andra som säljer eller serverar livsmedel. Alla kommuner har en kontaktadress som finns tydligt angiven på hemsidan eller i telefonkatalogen eller var du än letar efter adresser.

Om du inte hittar någon adress kan du fylla i detta formulär på Malmö stads hemsida: Anmäl misstänkt allergireaktion – Malmö stad (malmo.se) Malmö stad skickar din anmälan vidare till rätt kommun.

Du får gärna skriva ”livsmedelskontroll” i ämnesraden, eller som rubrik. Kommunen ansvarar för att alla inkomna mail och brev skickas vidare till rätt avdelning inom kommunen.

Avsluta gärna din anmälan med följande meningar

Jag vill nu att kommunen omgående utreder vad som har gått fel, så att allvarliga misstag likt detta kan undvikas i framtiden. När information om glutenfritt ges felaktigt, eller gluten hanteras på felaktigt sätt, eller felserveras, leder det till allvarliga och långvariga negativa hälsoeffekter på den som inte tål allergenet gluten.
Straffbestämmelserna finns angivna i Livsmedelslagen § 28a, Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet
   1. producerar, bearbetar, distribuerar eller på något annat sätt handhar livsmedel, eller märker, marknadsför eller presenterar livsmedel, på ett sätt som orsakar eller kan orsaka en fara för människors liv eller hälsa,

Exempel på hur en anmälan kan se ut

Problem med förskola/skola/fritids

Barn 1 går på förskolan Blomman i Båstad kommun. Jag har lämnat in ett läkarintyg till skolan om att Barn 1 inte tål gluten. Den 3 april 2022 fick Barn 1 ändå vanlig pasta till lunchen och blev dessutom serverad Oatlys havredryck, och blev efter några timmar väldigt dålig. Jag pratade med förskolan som medgav att det var gluten i pastan, men inte tyckte att det var så allvarligt att de serverade Oatlys havredryck då det är högst 100 ppm gluten i den. Enligt svensk lag får endast glutenfria produkter vara en del av den glutenfria kost som serveras på förskolor/skolor. Oatlys produkter är inte glutenfria, och får inte vara en del av en glutenfri kost.

Jag vill nu att kommunen omgående utreder vad som har gått fel, så att allvarliga misstag likt detta kan undvikas i framtiden. När information om glutenfritt ges felaktigt, eller gluten hanteras på felaktigt sätt, eller felserveras, leder det till allvarliga och långvariga negativa hälsoeffekter på den som inte tål allergenet gluten.
Straffbestämmelserna finns angivna i Livsmedelslagen § 28a, Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet
   1. producerar, bearbetar, distribuerar eller på något annat sätt handhar livsmedel, eller märker, marknadsför eller presenterar livsmedel, på ett sätt som orsakar eller kan orsaka en fara för människors liv eller hälsa,

Problem med restaurang/café/hotell m.m.

Jag besökte Pizzeria 1 den 5 mars 2022 och hade dagen innan ringt och frågat om det fanns glutenfri pizza, vilket de sade att de hade. Jag frågade igen när jag beställde pizza om den gick att få som glutenfri, och svaret var då ja. När jag fick min pizza frågade jag återigen om den var glutenfri, och fick ett ja till svar. När jag åt av pizzan smakade den inte som glutenfria pizzor brukar smaka, men å andra sidan gör vissa egen glutenfri deg. Efter några timmar blev jag väldigt dålig och kontaktade dagen efter Pizzeria 1 och berättade vad som hänt. De beklagade det inträffade, men menade att det bara var ett misstag, de tyckte inte att det var så allvarligt.

Jag vill nu att kommunen omgående utreder vad som har gått fel, så att allvarliga misstag likt detta kan undvikas i framtiden. När information om glutenfritt ges felaktigt, eller gluten hanteras på felaktigt sätt, eller felserveras, leder det till allvarliga och långvariga negativa hälsoeffekter på den som inte tål allergenet gluten.
Straffbestämmelserna finns angivna i Livsmedelslagen § 28a, Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet
   1. producerar, bearbetar, distribuerar eller på något annat sätt handhar livsmedel, eller märker, marknadsför eller presenterar livsmedel, på ett sätt som orsakar eller kan orsaka en fara för människors liv eller hälsa,

Problem med felaktig information på restaurang/café/hotell m.m.

Jag besökte Restaurang Rodret den 7 september 2022 och  frågade när jag beställde mat om de hade något som var glutenfritt, och svaret var då att en pastarätt var glutenfri. När jag ställde flera extra frågor om ingredienserna i både pastan, såsen och tillbehören gick personalen och hörde med köket. Då visade det sig att det visst fanns gluten i maträtten, och att den alltså hade varit direkt farlig att äta för mig. Personalen gav alltså felaktig information om allergeninnehållet, som skulle kunna ha orsakat fara för min hälsa.

Jag vill nu att kommunen omgående utreder vad som har gått fel, så att allvarliga misstag likt detta kan undvikas i framtiden. När information om glutenfritt ges felaktigt, eller gluten hanteras på felaktigt sätt, eller felserveras, leder det till allvarliga och långvariga negativa hälsoeffekter på den som inte tål allergenet gluten.
Straffbestämmelserna finns angivna i Livsmedelslagen § 28a, Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet
   1. producerar, bearbetar, distribuerar eller på något annat sätt handhar livsmedel, eller märker, marknadsför eller presenterar livsmedel, på ett sätt som orsakar eller kan orsaka en fara för människors liv eller hälsa,

 

Var ska du skicka din anmälan?

Adressen hittar du enklast på kommunens hemsida. Oftast genom att scrolla längst ner på sidan. Se på bilden nedan.