Svenska Celiakiförbundets Forskningsfond delar årligen ut bidrag till forskning om celiaki. Det är Celiakiförbundets Vetenskapliga råd som granskar de forskningsprojekt som får bidrag.

Stöd forskningen om celiaki genom att sätta in ett bidrag till Forskningsfonden på bankgiro 900-2460. 

 

90_Konto_Logo_RGB


90-kontot innebär att Svensk Insamlingskontroll godkänner och granskar Svenska Celiakiförbundets verksamhet.