Så här ansöker du om licensiering för att använda det överkorsade axet på dina produkter

glutenfri märkning

Steg 1

Kontakta [email protected] eller generalsekreterare Magnus Filipsson 076-677 76 90, för att få reda på de krav vi ställer på våra licenstagare samt vilka licensavgifter som kommer att bli aktuella för ditt företag.

Steg 2

Dina produkter måste vara testade av ett oberoende och ISO certifierat (ISO 17025) laboratorium enligt R5-sandwich ELISA. Se gärna till att detta redan är gjort innan du ansöker för att säkerställa att dina produkter klarar gränsvärdet. Dina produkter får inte innehålla mer gluten än 20 mg/kg för få sätta axet på produkten.

Steg 3

Du får därefter ett produktinformationsformulär i form av ett Excel-ark där du fyller i uppgifter kring de produkter du söker licens för. Vi ber dig också skicka även in kopior på laboratorieanalyserna för dessa produkter.

Steg 4

När vi fått in alla uppgifter skickas ett avtal i två exemplar för påskrift. I avtalet finns dina licensieringskoder för varje enskild produkt du sökt licensiering för. Läs igenom avtalet noga kring de krav som ställs på dig som licenstagare.

Steg 5

Våra revisorer kontaktar er för att boka in en revision. Vi behöver kontrollera att produktionen av livsmedlen som ska licensieras uppfyller kraven vi ställer. Dessa krav anges i dokumentet AOECS Standards, som du kan läsa här. Var medveten om att din produktion inte bedöms klara våra krav vid revisionen, så får inte symbolen användas förrän problemen avhjälpts.

Steg 6

När avtalet är underskrivet erhåller du högupplösta bilder på symbolen som du kan använda på dina förpackningar. Observera att varje produkt får en unik licenskod som måste tryckas intill symbolen på anvisat sätt. Licenskoderna finns i avtalet, men om du är osäker, kontakta [email protected] . Vi ber dig också att skicka in designbilder på förpackningarna för att kontrollera att symbolen ser korrekt ut.

För mer information kontakta:

[email protected]

Generalsekreterare Magnus Filipsson

076-677 76 90

Reglerna för hur märkningen ska skötas har tagits fram och regleras av samlingsorganet för 35 europeiska celiakiförbund, Association Of European Coeliac Societies (AOECS). Det gör att reglerna är likadana för alla dessa länder. Det innebär att exempelvis en holländsk matproducent kan licensiera sin produkt i Nederländerna och sedan sälja den med samma symbol i alla dessa europeiska länder.

Besök gärna vårt produktregister för tips på glutenfria produkter. Registret hittar du här