Diagnosen celiaki, eller glutenintolerans som sjukdomen också kallas, ska ställas av en läkare.

Diagnosen baseras då på en samlad bedömning utifrån symtom, blodprovssvar och provsvar från en eventuell tarmbiopsi, där vävnad från tunntarmens slemhinna analyseras.

OBS! Det är mycket viktigt att man inte utesluter gluten ur kosten innan blodprov eller biopsi, eftersom resultatet då kan bli missvisande.

Eftersom människor visar olika tecken på celiaki kan sjukdomen vara svår att upptäcka

Många som har celiaki har fått vänta länge på sin diagnos. Symtomen som är vanliga vid obehandlad celiaki kan lätt förväxlas med andra sjukdomar och besvär, och det krävs goda kunskaper för att upptäcka sjukdomen.

Om en läkare misstänker att en person har celiaki tas ett blodprov som visar halten av transglutaminasantikroppar i blodet. En förhöjd halt av sådana antikroppar tyder på att personen är glutenintolerant. Men för att bli helt övertygad om att diagnosen stämmer brukar man även ta prov från tunntarmen, så kallad tunntarmsbiopsi. Tarmproverna studeras i mikroskop, och ser man då att tarmluddet är skadat bekräftar det att personen har celiaki.

Det finns olika metoder för att göra tunntarmsbiopsi:

Tunntarmsprovet kan tas i samband med en gastroskopi. Då förs en tunn slang in i munnen, ner i svalget och vidare till tunntarmen. Slangen är kopplad till en kamera och en tv-skärm, så att läkaren kan se hur tarmen ser ut på insidan. Läkaren kan också ta små prov från tarmväggen och sedan titta på dessa i mikroskop. Barn och ungdomar upp till 18 år brukar i regel få narkos, alltså sövas, under gastroskopin. Vuxna kan få lugnande medel.

Den andra metoden, kapselbiopsi, gör man med hjälp av en tunn slang med en kapsel i ena änden. Kapseln brukar vara ungefär lika stor som en lillfingernagel. Slangen med kapseln förs in genom munnen och vidare ner i magsäcken och tunntarmen. Med hjälp av röntgen kan läkaren se var kapseln är i tarmen. När kapseln har kommit på plats tar läkaren prov från tarmen, och sedan förs slangen med kapseln upp igen. Det är möjligt att få lugnande medel även inför denna undersökning.


Läs mer om symtom vid celiaki här

Läs mer om celiaki på 1177

Läs gärna mer om diagnos i det nya vårdprogrammet för celiaki genom att klicka på bilden nedan.