Svenska Celiakiförbundet delar genom Celiakifonden årligen ut bidrag till celiakiforskningen.

Svenska Celiakiförbundets Vetenskapliga råd granskar de forskningsprojekt som ansöker om forskningsbidrag. Rådet har i uppgift att gå igenom de ansökningar som kommer in till forskningsfonden och avger utlåtande över ansökningarna och om de uppfyller de vetenskapliga krav som ställs. Även utomstående experter från de nordiska länderna lämnar utlåtanden som vägs in i bedömningen. Beslut om anslag ur forskningsfonden tas av Svenska Celiakiförbundets styrelse.

Här kan du läsa om de beviljade ansökningarna.

2022

Daniel Agardh tilldelades 100 000 kronor

Karl Mårild tilldelades 100 000 kronor

Läs mer här (länken uppdateras inom kort)


2021

Carin Andrén Aronsson tilldelades 150 000 kronor

Anna Myleus tilldelades 150 000 kronor

Celiakiarbetsgruppen inom Barnläkarföreningen tilldelades 75 000 kronor

Läs mer här


2020

Carin Andrén Aronsson tilldelades 150 000 kronor

Daniel Agardh tilldelades 150 000 kronor

Katarina Lahl tilldelades 150 000 kronor

Läs mer här


2019

Anna Myleus tilldelades 200 000 kronor

Olof Sandström tilldelades 200 000 kronor

Läs mer här


2018

Daniel Agardh tilldelades 150 000 kronor

Christian Recktenwald tilldelades 100 000 kronor

Marie-­Louise Hammarström tilldelades 50 000 kronor

Läs mer här


2017

Fredrik Norström tilldelades 132 000 kronor

Alkwin Wanders tilldelades 90 000 kronor

Läs mer här


2016

Sara Björck tilldelades 200 000 kronor

Anna Myleus tilldelades 132 000 kronor

Åsa Torinsson Naluai tilldelades  200 000 kronor

Läs mer här


2015

Daniel Agardh tilldelades 200 000 kronor

Marie-Louise Hammarström tilldelades 100 000 kronor

Läs mer här


2014

Fredinah Namatovu tilldelades 100 000 kronor

Läs mer här


2013

Daniel Agardh tilldelades 100 000 kronor för sin forskning Celiaki Prevention med probiotika – CiPP.


2012

Anna Myleus tilldelades 50 000 kronor för sin forskning om hälsorelaterad livskvalitet hos barn med screening-upptäckt celiaki.

Daniel Agardh tilldelades 50 000 kronor för sin forskning Celiaki prevention med probiotika – CiPP


2011

Susanne Roos tilldelades 50 000 kronor till en delstudie i avhandlingsprojekt om vuxna med celiaki.

Katarina Nordyke tilldelades 50 000 kr för sin studie: A study that explores and reports on the health-related quality of life for adolescents woth unrecognized celiac disease and contributes with valuable knowledge related to the public helath intervetnion of mass screening for celiac disease.

2010

2009

2008

2007

Tidigare års beviljade ansökningar


Läs mer om symtom vid celiaki här

Läs mer om celiaki på 1177