Foto: Alexander Donka

Jonas F Ludvigsson. Foto: Alexander Donka

(Denna text uppdaterades den 16 februari 2022)

Många i Sverige och världen har redan vaccinerats mot Covid-19, men det finns fortfarande de som är tveksamma, och undrar om fördelarna med vaccinet uppväger riskerna. Det finns också de som undrar om man behöver vara extra orolig för coronaviruset om man har celiaki

Vi har därför frågat Jonas F Ludvigsson, som är barnläkare och celiakispecialist, men inte minst professor i klinisk epidemiologi vid Karolinska Institutet, om coronaviruset, vaccination och celiaki.

– Celiaki är inte en riskfaktor för att insjukna i svår Covid-19, men celiaki är heller inget hinder för att vaccinera sig. Jag tycker att alla som Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination ska gå och vaccinera sig, oavsett om man har celiaki eller inte, säger Jonas F Ludvigsson.

Svenska Celiakiförbundet bevakar utvecklingen och följer kunskapsläget kring coronaviruset och celiaki.

Vi har kontinuerlig kontakt med forskare och läkare för att kunna ge våra medlemmar viktig information. Om och när vi får ny information kommer vi att dela den med våra medlemmar och följare i sociala medier.

Och kom ihåg, oavsett om du förutom din celiaki är fullt frisk eller om du tillhör en riskgrupp, vaccinera dig om du har möjlighet, och håll dig hela tiden uppdaterad kring vilka råd som ges av Folkhälsomyndigheten, för att minska risken att du och andra blir sjuka.

Fotnot:

1. Denna artikel publicerades första gången 2020-03-26 och uppdaterades senast 2022-02-16. För att vara säker på att du får aktuell information, kolla alltid vårt nyhetsflöde för senaste nyheterna.