Företag som vill stödja Svenska Celiakiförbundet betalar 300 kr per kalenderår.

Det går bra att som företag stödja Svenska Celiakiförbundet genom att vara juridisk stödmedlem/prenumerant. Ni får då tidningen CeliakiForum fyra gånger per år. Mejla [email protected] leveransadress och faktureringsadress (inkl. organisationsnummer)

Verksamheter inom skola, vård och omsorg kan få CeliakiForum gratis.

Läkarmottagningar och dietistmottagningar, skolor, förskolor, äldreboenden och andra som serverar offentliga måltider i kommunal eller regional regi kan få CeliakiForum gratis. Mejla leveransadress till [email protected].


Celiakiförbundet är en ideell intresseorganisation som företräder personer som har celiaki och-/eller laktosintolerans.

  • Celiakiförbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och agerar oberoende gentemot myndigheter och livsmedelsföretag.
  • Celiakiförbundet består av omkring 19 000 medlemmar i celiakiföreningar över hela landet.
  • Celiakiförbundet finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter och statsbidrag.
  • Förbundet startades 1975 av föräldrar till barn som fått diagnosen celiaki.

Läs mer om oss och vårt arbete här

Läs mer om celiaki på 1177