Här presenteras SCF:s externa vetenskapliga granskare

Vetenskapliga rådets ledamöter granskar varje år ansökningarna om forskningsmedel från Svenska Celiakiförbundets forskningsfond.

Förutom ledamöterna har Svenska Celiakiförbundet knutit till sig tre framstående nordiska celiakiforskare, som även de granskar alla inkomna handlingar och ger sin bedömning av ansökningarna.

Efter granskning sammanställer Vetenskapliga rådets ledamöter en rekommendation till förbundsstyrelsen angående vilka projekt som bör stödjas.

År 2019 har Svenska Celiakiförbundet följande tre externa granskare:

Tobias Freitag, medicine doktor och forskare vid Helsingfors universitet i Finland

Steffen Husby, professor och överläkare vid Odense universitetssjukhus i Danmark

Ketil Størdal, seniorforskare vid Folkehelseinstituttet och överläkare vid Østfolds sjukhus i Norge