Externa vetenskapliga granskare för Celiakifonden

Vetenskapliga rådets ledamöter granskar varje år ansökningarna om forskningsmedel från Svenska Celiakiförbundets forskningsfond.

Förutom ledamöterna har Svenska Celiakiförbundet knutit till sig framstående internationella celiakiforskare, som även de granskar alla inkomna handlingar och ger sin bedömning av ansökningarna.

Efter granskning sammanställer Vetenskapliga rådets ledamöter en rekommendation till förbundsstyrelsen angående vilka projekt som bör stödjas.

År 2023 har Svenska Celiakiförbundet följande externa granskare:

Elena Verdú, medicine doktor, professor och forskningsledare vid McMasters University i Kanada

Jason Tye-Din, associate professor och forskningsledare vid University of Melbourne i Australien

 


Läs mer om Vetenskapliga rådet här


Svenska Celiakiförbundet innehar ett 90-konto vilket innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontrolls syfte är att verka för att insamlingar bland allmänheten sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader samt att sunda marknadsföringsmetoder används.

Vi är även medlemmar i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande. Giva Sverige arbetar för tryggt givande och verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring och kompetensutveckling.

Som medlemmar i Giva Sverige följer Svenska Celiakiförbundet Giva Sveriges kvalitetskod, som fungerar som ett stöd i vårt kvalitetsarbete och för att bygga upp en hållbar och transparent struktur. Vi ska även varje år upprätta en effektrapport i enlighet med Giva Sveriges mall för effektrapportering. Effektrapporten ska varje år publiceras på vår hemsida.

Du kan läsa mer om dessa organisationer på deras respektive hemsidor genom att klicka på loggorna nedan.