Vad ska du göra om du har ätit ute och fått i dig gluten eller en annan allergen som lett till en märkbar reaktion hos dig – trots att du har berättat att du ej tål gluten/annan allergen

  1. Gå in på www.anmälmaten.nu och fyll i formuläret. En anmälan skickas då till miljö- och hälsoskyddskontoret i den kommun där restaurangen/verksamheten finns så kommunen kan göra en utredning.
  2. När kommunen gjort sin utredning, kontakta själv verksamheten som gjort fel och begär ersättning från dem. Det kan vara värt att vänta till dess kommunen är klar med sin utredning, så kan du bifoga den och lägga lite extra tyngd bakom ditt ersättningskrav.
  3. Om verksamheten inte går med på att betala ut en ersättning du tycker är skälig eller helt avsäger sig ansvaret kan du när det gäller restauranger, hotell, caféer med flera kontakta Visitas Ansvarsnämnd för att få saken prövad.

Om du blivit sjuk eller fått en allergisk reaktion av ett livsmedel du köpt i butik där du misstänker att du reagerat på en allergen som inte står med i innehållsförteckningen

  1. Gå in på www.anmälmaten.nu och fyll i formuläret. En anmälan skickas då till miljö- och hälsoskyddskontoret i den kommun där restaurangen/verksamheten finns så kommunen kan göra en utredning. Om det rör en nätbutik, ska anmälan skickas till den kommun där bolaget har sitt säte. Information om bolagets/styrelsens säte ska finnas på nätbutikens hemsida.
  2. När kommunen gjort sin utredning, begär ersättning direkt från butiken. Det kan även här vara värt att vänta på kommunens utredning.
  3. Om butiken inte vill betala en ersättning du tycker är skälig kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden för att få ett avgörande.

Vissa allergener måste enligt lag märkas ut i innehållsförteckningen

Sedan 2014 gäller för den mat som serveras på restaurang att restaurangen måste kunna informera kunden om maten innehåller något av de 14 allergener som har listats av EU. Läs mer hos Livsmedelsverket.
På mat som säljs färdigförpackad, i t.ex. en livsmedelsbutik, gäller att det tydligt ska framgå om någon av de 14 allergenerna ingår i ett livsmedel. Dessa ingredienser ska lyftas fram genom fet stil, stora bokstäver eller annat förtydligande i ingrediensförteckningen.
Bland de 14 allergenerna finns både gluten och laktos, som är ämnena bakom de sjukdomar som Svenska Celiakiförbundet företräder.
Läs mer i artikel ur vår medlemstidning CeliakiForum.
Tillgången till kostnadsfri, säker och näringsriktig skolmat är skyddad i svensk lag för alla elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolor och sameskolan. Skolkök och andra som lagar specialkost måste ha rutiner för att maten som de serverar är säker.
Läs mer i rapport från Socialstyrelsen.

(Tillsynsmyndighet i livsmedelsfrågor är i regel kommunerna. De kontrollerar bland annat skolkök, restauranger och butiker. Livsmedelsverket är tillsynsmyndighet för slakterier och en del stora företag.)