Om du misstänker att du blivit sjuk eller fått en allergisk reaktion av mat som du inte tål är det viktigt att du berättar det för den som sålt livsmedlet.

Om du blivit sjuk eller fått en allergisk reaktion efter att ha ätit ute på restaurang, eller köpt någonting i butik där ingrediensen inte står på innehållsförteckningen, kan du anmäla det till kommunen. Fråga efter miljöförvaltningen eller livsmedelskontrollen i kommunen.

(Tillsynsmyndighet i livsmedelsfrågor är i regel kommunerna. De kontrollerar bland annat skolkök och restauranger. Livsmedelsverket är tillsynsmyndighet för slakterier och en del stora företag.)

Läs mer på Konsumentverkets webbplats Hallå konsument

Sedan 2014 gäller för den mat som serveras på restaurang att restaurangen måste kunna informera kunden om maten innehåller något av de 14 allergener som har listats av EU.

På mat som säljs färdigförpackad, i t ex livsmedelsbutik, gäller att det  tydligt ska framgå om ingredienser från någon av de 14 allergenerna ingår i ett livsmedel. Dessa ingredienser ska lyftas fram genom fet stil, stora bokstäver eller annat förtydligande i ingrediensförteckningen.

Bland de 14 allergenerna finns alla de fyra ämnen som ger upphov till de allergier/intoleranser som Svenska Celiakiförbundet företräder.

Läs mer i artikel ur vår medlemstidning CeliakiForum

Tillgången till kostnadsfri, säker och näringsriktig skolmat är skyddad i svensk lag för alla elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolor och sameskolan. Skolkök och andra som lagar specialkost måste ha rutiner för att maten som de serverar är säker.

Läs mer i rapport från Socialstyrelsen