Nya material i engångsprodukter kan innehålla gluten

När plasten fasas ut ersätts den av andra material

Sedan några år tillbaka har plast i engångsprodukter och förpackningar fasats ut, och plast har ersatts av många olika nya och gamla material. Vissa av materialen innehåller eller består av gluteninnehållande sädesslag.

Oftast är det stjälkarna som ingår i det material som engångstallriken, sugröret, kaffemuggen eller engångsbesticken är gjorda av. Stjälkarna innehåller ju inte gluten, men liksom för havre så finns det en kontaminationsrisk. Ofta är det väldigt små mängder gluten bland stjälkarna, men ibland kan det vara större mängder. I vissa produkter har tillverkarna använt mjöl, och glutenhalten är då oerhört hög, men enligt den information Svenska Celiakiförbundet har handlar det om ett fåtal produkter, där de också tydligt märkt ut att det exempelvis är pastasugör som innehåller gluten.

Vad säger reglerna?

För livsmedel finns det tydliga regler om krav på innehållsförteckning, och gränsen 20 ppm gluten för glutenfritt. Men, för engångsprodukter och förpackningar som är tänkta att vara i kontakt med livsmedel (kallas med ett samlingsnamn ”kontaktmaterial”) finns inget krav på innehållsförteckning. Kravet är dock att de ska vara säkra, och att eventuella allergener inuti kontaktmaterialet inte ska kunna lösgöras och blandas med livsmedel. Det finns heller ingen myndighet som godkänner produkter i förväg, lite på samma sätt som för livsmedel. Ansvaret vilar tungt på tillverkaren av livsmedel eller kontaktmaterial att se till att produkten är säker, och för livsmedel att ha en korrekt innehållsförteckning.

Vem kontrollerar att kontaktmaterial är säkra?

I juli 2021 beslutade riksdagen, äntligen, att kommunerna med hjälp av Livsmedelsverket ska utföra tillsyn och kontroller för företag som tillverkar förpackningar och kontaktmaterial. Inte en sekund för tidigt, tycker vi på Svenska Celiakiförbundet som de senaste åren har riktat frågor och krav till både företag, myndigheter och beslutsfattare för att dessa produkter ska kontrolleras, och att någon myndighet ska ha det formella ansvaret.

Att kommunerna nu fått det formella ansvaret innebär dessvärre inte att alla företag nu är under ständig tillsyn och bevakning. För att det ska funka bra, och lika överallt, måste först Livsmedelsverket ta fram riktlinjer och material såsom checklistor m.m. som kommunerna kan använda till sin tillsyn och kontroll. Att kommunerna får ansvaret för en fråga innebär ju inte att de i samma ögonblick kan allt om förpackningar och kontaktmaterial, utan det är en kunskap som måste byggas upp. Svenska Celiakiförbundet har drivit frågan under några års tid och fortsätter nu att driva den gentemot Livsmedelsverket, kommunerna, företagen och andra aktörer. Det är nämligen oerhört viktigt att kommunerna har med sig att kontaktmaterial kan innehålla allergener.

Vad säger forskningen?

Än så länge finns det inte så mycket forskning, men de få studier som finns visar att det faktiskt skulle kunna finnas risker med vissa kontaktmaterial. Våra systerförbund i Nederländerna, Storbritannien och Spanien har tryckt på för att undersökningar ska göras, och de två som gjordes i Nederländerna och Spanien visade att just de produkterna inte var säkra, samtidigt som den undersökning som gjordes i Storbritannien visade att det inte fanns några risker att gluten i kontaktmaterialet skulle kunna blandas med mat eller dryck. Tre undersökningar är långt ifrån tillräckligt för att kunna dra några slutsatser, och på Svenska Celiakiförbundet trycker vi på för att myndigheter eller forskare ska genomföra studier på detta även i Sverige.

Vår bild är att ingen egentligen tänkt på detta som en riskfaktor, och det är därför det inte finns någon forskning eller krav på exempelvis innehållsförteckning, trots att produkterna redan finns ute i handeln.

Finns det ”glutenfria” kontaktmaterial ?

Än så länge är det inte klart och tydligt om de som tillverkar kontaktmaterial får skriva ”glutenfritt” på dem, då regelverket kring glutenfritt endast reglerar livsmedel. Det finns heller inte säkra metoder för att avgöra om kontaktmaterialen är glutenfria. Ddet behövs, i Svenska Celiakiförbundets mening, mer forskning innan sådana påståenden kan göras.

Det finns idag ett företag som tillverkar sugrör av hela råghalmstrån, och som påstår att de är glutenfria, något Svenska Celiakiförbundet är väldigt kritiska mot.

– Vi har anmält företaget till kommunen som nu får utreda om det är lagligt, då ”glutenfritt” används för livsmedel, säger Linus Engqvist Richert, Ombudsman på Svenska Celiakiförbundet.

I andra hand vill förbundet att kommunen kollar på det faktum att det inte finns standarder för hur hela halmstrån ska hanteras och tvättas för att på ett säkert sätt kunna få bort allt gluten. Så länge det inte finns sådana säkra metoder bör det absolut inte vara möjligt att märka några produkter som glutenfria. Säkerheten måste gå först.

Men, kan jag som har celiaki använda kontaktmaterial som kan innehålla gluten, eller ska jag undvika dem?

– Som det ser ut nu, när ingen vet om det finns några större risker eller inte, så skulle jag faktiskt avråda från att använda dessa produkter om du inte vet vad de innehåller, säger Linus Engqvist Richert, ombudsman på Svenska Celiakiförbundet. Det kan vara helt säkert, men det kan också vara osäkert, och hur stor risken är vet vi inte.

Det absolut krångligaste är att det sällan finns någon innehållsförteckning på kontaktmaterialen, men vi har såklart framfört detta till ansvariga myndigheter, och även frågat hur vi ska kommunicera detta till våra medlemmar. Men i dagsläget, när det nästan inte finns någon kunskap, så kan myndigheterna vare sig säga bu eller bä. Och då har vi på Svenska Celiakiförbundet landat i att det nog är säkrast att undvika produkter som skulle kunna innehålla gluten.

Svenska Celiakiförbundet inte bara bevakar frågan, utan är en aktiv del av utvecklingen, och är den aktör som under flera år har lyft de potentiella problemen för att de ska tas på allvar. Desto fler medlemmar vi har, desto större påverkansmöjlighet får vi. Så passa på att värva alla du känner, så att vår röst blir ännu starkare.

 

Informationen på denna sida kommer att förändras i och med att kunskapen om riskerna ökar, så håll dig uppdaterad, och läs gärna vår medlemstidning CeliakiForum, där vi förutom mycket annat, även skriver om både forskning och de risker och faror som finns.

 

Lyssna på inslag från Sveriges radio P4:

”Vi oroar oss för att de nya material som kan innehålla gluten förs över i maten”, säger Linus Engqvist Richert, ombudsman på Svenska Celiakiförbundet. : sverigesradio.se/artikel/oro-for-gluten-i-sugror-och-engangstallrikar

Jessica Dalin har levt med celiaki i 17 år. Dan Törnros chef för livsmedel och tillstånd i Gävle kommun berättar om kommande tillsyn:  sverigesradio.se/artikel/jessica-jag-blir-dalig-i-flera-veckor