Hudceliaki

Hudceliaki (Dermatitis herpetiformis, DH) är en ovanligare form av celiaki. Sjukdomen visar sig med starkt kliande blåsor på rodnad hud.

Tecken på hudceliaki är irriterad hud med kliande blåsor främst på armbågar, knän och skinkor.

Orsaken till DH är likartad den vid klassisk celiaki på så sätt att samma delar av immunsystemet är aktiverade.

I hudprov kan läkaren hitta inlagring av ett speciellt immunoglobulin (IgA). I blodprov finns cirkulerande antikroppar mot samma typ av protein som vid celiaki. För att ställa diagnos tas en hudbiopsi, vanligtvis från skinkan, och undersöks i mikroskop.

Även om gluten sannolikt bidrar även till DH kan man ha denna hudsjukdom utan att vara drabbad av magproblem. Glutenfri kost botar trots detta i de flesta fall hudsymtomen och normaliserar även tarmslemhinnan om den skulle vara påverkad. Hur allvarliga hudsymtom man har varierar från person till person.

DH är en livslång sjukdom som behandlas med glutenfri kost, salvor och ibland tabletter. DH är vanligare bland män än kvinnor, och det är mycket ovanligt att barn drabbas av denna sjukdom.

Vill du läsa mer om Celiaki kan du göra det här

På 1177 kan du läsa mer om celiaki och hudceliaki genom att klicka här