scf_demo

1975 Startskottet för Svenska Celiakiföreningen; på ett möte i Uppsala med 30 deltagare beslutar man att bilda en förening. Ulla Arvidsson, Birgitta Wickholm, Gunnel Nordgren, Hildegard Magnusson, Margit Brattberg och Thea Hultman är med från början. Medlemsantalet hinner bli 385 personer under det första året.

1976 Svenska Celiakiföreningen bildas formellt vid första årsmötet.

1977 Första medlemstidningen kommer ut: ”Svenska Celiakiföreningens mjölk- och mjölfria Bulletin”.

1978 Celiakiföreningen får för första gången ett statligt organisationsstöd på 25 000 kronor och blir godkänd som handikappförbund. Första kanslilokalen etableras på 39 kvadratmeter i Malmö. De första länsföreningarna bildas formellt. Medlemsavgiften är 35 kr.

1980 Kansliet flyttas till Stockholm och ett läkarråd bildas.

1982 Föreningen byter namn till Svenska Celiakiförbundet. Förbundet blir medlem i HCK (nuvarande Funktionsrätt Sverige).

1984 SCF:s forsknings– och stipendiefond inrättas. Första förbundsstämman hålls och första lokalföreningen bildas. Från och med 1 januari detta år får ordförande, kassören och redaktören en timersättning på 50 kr för viss del av sina arbetade timmar. Under förbundets nio första år har hittills alla arbetat ideellt.

1988 En redaktör anställs på halvtid för att göra förbundets medlemstidning. Kansliet datoriseras. Vid förbundsstämman deltar nu för första gången samtliga 24 länsföreningar.

1989 Svenska Celiakiförbundet går med i den europeiska paraplyorganisationen AOECS.

1995 Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF, bildas. Första ”Mat för livet”-mässan arrangeras av Stockholmsföreningen. Antalet medlemmar i förbundet passerar 10 000.

1997 Hemsidan www.celiaki.se sjösätts.

1999 Möjligheten till familjemedlemskap införs och medlemsantalet ökar från 17 000 till 22 000 medlemmar följande år.

2000 Generalsekreterartjänsten inrättas.

2009 Företag börjar licensieras för det överkorsade axet.

2011 Forskningsfonden får ett 90-konto.

2015 Svenska Celiakiförbundet jubilerar och firar 40 år med att ge ut boken “Jag har celiaki”.

2018 Förbundet har i dag ca 23 000 medlemmar och är ett av de största handikappförbunden i landet.