Integritetspolicy Svenska Celiakiförbundet    

Antagen av Svenska Celiakiförbundets förbundsstyrelse 2023-02-17

 

Allmänt

På Svenska Celiakiförbundet (nedan SCF) värnar vi om din personliga integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson.

När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Genom att du lämnar dina personuppgifter till SCF och godkänner tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna integritetspolicy.

SCF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med SCF genom att kontakta oss på [email protected]. Lämnandet av dina personuppgifter är frivilligt men vi behöver vissa personuppgifter om dig för att kunna fullfölja våra ändamål som listas nedan.

Personuppgifter som behandlas

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt personnummer, e-postadress, namn, ålder, kön, mobilnummer, adress och kontaktuppgifter. Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter samt för att bjuda in dig till att använda vår app som tillhandahålls av företaget Cardskipper. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Vi kan använda dina uppgifter såsom information kring dina besök på våra webbplatser och sökinställningar som underlag för att skräddarsy vår kommunikation och att kontakta dig per post, e-post eller telefon med stöd av vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster och events.

Vi kan också skicka information om samarbetspartners produkter och tjänster som vi tror kan vara intressanta för dig. Om du inte önskar motta marknadsföring från oss kan du närsomhelst avböja sådan genom att kontakta oss via e-post eller på sådant sätt som anges i marknadsföringsutskick.

Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att SCF ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet samt göra adressuppdateringar via skatteverket. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i SCF:s IT-system.

Vi samlar och registrerar personuppgifter även i samband med:

  • När du anmäler dig som prenumerant till vårt nyhetsbrev
  • När du beställer informationsmaterial eller produkter från vår webbshop
  • När du ger en gåva på hemsida eller på annat sätt – Om du kontaktar oss via e-post, telefon, formulär på hemsidan eller i våra sociala medier
  • När du anmäler dig och deltar vid en kurs, konferens eller annat event som vi anordnar
  • Om du svarar på en platsannons eller spontant skickar in din intresseanmälan
  • Om du är kandidat eller blir vald förtroendevald inom organisationen, både för riksförbundet eller i någon av våra läns-, lokal- eller riksföreningar
  • Vid ansökan om bidrag till forskning ur vår forskningsfond
  • Vid anställning, volontäruppdrag och praktik
  • När du begär ersättning för utlägg och resekostnader

Information som kan lämnas ut

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda underleverantörer, företag och organisationer som SCF samarbetar med för nödvändig behandling för SCF:s räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till tryckeri för tryck och framtagande av medlemstidningen, samt till företaget Cardskipper som tillhandahåller vår app för ett digitalt medlemsskap. Vidare kan vi lämna ut dina adressuppgifter till distributionsföretag för utskick av medlemsnyheter. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Celiakiföreningar

När du blir medlem hos oss blir du också medlem i en celiakiförening. Celiakiföreningen får också ta del av samma personuppgifter som SCF. Celiakiföreningarna har tillgång till medlemsregistret bara för sin egen förening och använder uppgifterna för att kunna göra utskick om verksamheten, hålla kontakt med sina egna medlemmar samt för att söka organisationsstöd från landsting och kommun. SCF ansvarar för att tillhandahålla den tekniska lösningen för medlemsregistret, själva datasystemet, och informerar också övriga föreningar om riktlinjer och rutiner för handhavandet av medlemsregistret. Uppdateringar av dina personuppgifter görs både lokalt och av SCF.

Lagringstider

SCF sparar alla de personuppgifter vi samlar in i våra kunddatabaser. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs. SCF gallrar personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär t.ex. att SCF raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifterna inte längre föreligger. Vi sparar också uppgifter om de ekonomiska transaktioner som skett mellan dig och SCF i enlighet med bokföringslagen.

Cookies och analysverktyg på www.celiaki.se

Cookies är textfiler som sänds till och lagras på din enhet (mobil, dator eller surfplatta). Cookies är vanligt förekommande på internet och används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookies kan också användas för att följa ditt surfande på olika webbplatser.

Vi kan även använda oss av sociala medie-företag såsom Facebook för att spåra aktiviteter för att förbättra vår marknadskommunikation.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av dem. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att cookies används.

De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Om du trots allt inte vill tillåta cookies kan du vägra cookies i din webbläsares inställning och radera cookies som finns sparade på din hårddisk. Du kan även ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa cookien. Mer information om detta får du från tillverkaren av din webbläsare. Nekar du cookies kan det medföra att de digitala tjänsterna inte fungerar som avsett.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till [email protected] Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Om du inte önskar få utskick från oss kan du när som helst kontakta oss på [email protected] och begära att vi stoppar utskicken.