Licensierade produkter

Här kan du hitta produkter som är licensierade av Svenska Celiakiförbundet att bära symbolen det överkorsade axet på förpackningen. Om ett livsmedel är märkt med vår symbol innebär det att den lever upp till våra krav.

De viktigaste kraven
För att få licens för en produkt att bära symbolen följer en hel del krav. De viktigaste är:

  • Glutenhalten i produkten får inte överstiga gränsvärdet 20 milligram gluten per kilo.
  • Glutenhalten i produkten måste testas av ett oberoende laboratorium minst en gång per år.
  • En revision av produktionsanläggningen görs en gång per år. Vi använder oss av bolaget ControlCert för att utföra dessa revisioner. Här måste livsmedelsproducenten kunna visa att de följer vår internationella standard när det gäller säkerheten i produktionen.
  • Vid förändringar i recept eller byte av produktionsanläggning ska nya tester på glutenhalten i produkten skickas in.

overkorsade_axet

Leta efter licenskoden
Symbolen ska alltid åtföljas en licenskod. Varje produkt har en egen unik licenskod som talar om i vilket land varumärkesinnehavaren har sitt huvudkontor, vilket licensnummer företaget har och vilken produkt licensen avser. Licenskoden måste finnas på minst ett ställe på förpackningen. Oftast trycks licenskoden alldeles under symbolen på förpackningen.

Hittar du inte produkten
Hittar du inte produkten listan, trots att symbolen och licenskod finns tryckt på förpackningen, kan det finnas tre orsaker. Antingen har produkten gått ur sortimentet eller så är produkten så ny att vi ännu inte hunnit uppdatera listan. En anna möjlighet är att en producent olovligen använt sig av symbolen. Kontakta gärna oss om du upptäcker detta på [email protected] så reder vi ut vilken orsaken är. Ange gärna licenskoden, om sådan finns, för att underlätta för oss.

Testdatum
I listan kan du läsa ett datum när glutenhalten i produkten senast testades. Detta ska göras minst en gång per år och resultatet ska skickas in till oss. Vissa produkter i listan kan ha ett testdatum som är äldre än 1 år. Det kan bero på att producenten ligger efter i sitt testschema eller att vi inte fått något uppdaterat dokument ännu. Här inleder vi en dialog med producenten om att få in testprotokoll. I den mellantiden kan testresultatet vara något äldre än ett år.