Svenska Celiakiförbundet innehar ett 90-konto vilket innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontrolls syfte är att verka för att insamlingar bland allmänheten sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader samt att sunda marknadsföringsmetoder används.

Vi är även medlemmar i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. FRII är en branschorganisation som arbetar för tryggt givande och verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring och kompetensutveckling.

Som medlemmar i FRII följer Svenska Celiakiförbundet FRII:s kvalitetskod, som fungerar som ett stöd i vårt kvalitetsarbete och för att bygga upp en hållbar och transparent struktur. Vi ska även varje år upprätta en effektrapport i enlighet med FRII:s mall för effektrapportering. Effektrapporten ska varje år publiceras på vår hemsida.

Du kan läsa mer om dessa organisationer på deras respektive hemsidor.

 

Integritetspolicy

Effektrapport 2018

Friis mall for effektrapportering

Riskhanteringsplan 2017

SWOT-analys 2017

Policy oegentligheter

Insamlingspolicy

Placeringspolicy 2018

Uppförandekod

Regler för bössinsamling SCF