Svenska Celiakiförbundet innehar ett 90-konto vilket innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontrolls syfte är att verka för att insamlingar bland allmänheten sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader samt att sunda marknadsföringsmetoder används.

Vi är även medlemmar i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande. Giva Sverige arbetar för tryggt givande och verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring och kompetensutveckling.

Som medlemmar i Giva Sverige följer Svenska Celiakiförbundet Giva Sveriges kvalitetskod, som fungerar som ett stöd i vårt kvalitetsarbete och för att bygga upp en hållbar och transparent struktur. Vi ska även varje år upprätta en effektrapport i enlighet med Giva Sveriges mall för effektrapportering. Effektrapporten ska varje år publiceras på vår hemsida.

Du kan läsa mer om dessa organisationer på deras respektive hemsidor genom att klicka på loggorna nedan.

 

Effektrapport GIVA Sverige 2023

Effektrapport GIVA Sverige 2022

Effektrapport GIVA Sverige 2021 (pdf)

Effektrapport 2020 (pdf)

Årsredovisning 2022

Verksamhetsberättelse 2021/2022

Integritetspolicy (länk till sida)

Arbetsordning

Styrande riktlinjer för finansiering budgetuppföljning samt kvalitetssäkring finansiell rapportering

Policy oegentligheter

Insamlingspolicy

Placeringspolicy

Uppförandekod

Regler för bössinsamling SCF

Hedrande av avlidna medlemmar som haft stort engagemang i SCF

Jäv

Delegationsordning

Valberedningsinstruktion

Dokument för bilder och text i marknadsföring