Svenska Celiakiförbundet innehar ett 90-konto vilket innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontrolls syfte är att verka för att insamlingar bland allmänheten sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader samt att sunda marknadsföringsmetoder används.

Vi är även medlemmar i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande. Giva Sverige arbetar för tryggt givande och verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring och kompetensutveckling.

Som medlemmar i Giva Sverige följer Svenska Celiakiförbundet Giva Sveriges kvalitetskod, som fungerar som ett stöd i vårt kvalitetsarbete och för att bygga upp en hållbar och transparent struktur. Vi ska även varje år upprätta en effektrapport i enlighet med Giva Sveriges mall för effektrapportering. Effektrapporten ska varje år publiceras på vår hemsida.

Du kan läsa mer om dessa organisationer på deras respektive hemsidor genom att klicka på loggorna nedan.

 

Effektrapport 2020 (pdf)

Effektrapport GIVA Sverige 2021 (pdf)

Integritetspolicy (länk till sida)

Arbetsordning (pdf)

Styrande riktlinjer för finansiering budgetuppföljning samt kvalitetssäkring finansiell rapportering (pdf)

Policy oegentligheter (pdf)

Insamlingspolicy (pdf)

Placeringspolicy (pdf)

Uppförandekod (pdf)

Regler för bössinsamling SCF (pdf)

Hedrande av avlidna medlemmar som haft stort engagemang i SCF (pdf)

Jäv (pdf)

Valberedningsinstruktion (pdf)