Årsredovisning 2023 Svenska Celiakiförbundet 

 

Årsredovisning från tidigare år:

Årsredovisning 2022 Svenska Celiakiförbundet

Revisionsberättelse 2022 Svenska Celiakiförbundet

Årsredovisning 2021 Svenska Celiakiförbundet 

Revisionsberättelse 2021 Svenska Celiakiförbundet

Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 Svenska Celiakiförbundet

Årsredovisning 2019 Svenska Celiakiförbundet

Revisionsberättelse 2019 Svenska Celiakiförbundet

Årsredovisning 2018 Svenska Celiakiförbundet

Årsredovisning 2017 Svenska Celiakiförbundet

Årsredovisning  2016 Svenska Celiakiförbundet

Årsredovisning 2015 Svenska Celiakiförbundet

Årsredovisning 2014 Svenska Celiakiförbundet


Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ.

Förbundsstämman hålls vartannat år före sista maj. Nästa stämma är våren 2021. 

Till förbundsstämman skickar föreningarna ombud för att ta beslut rörande förbundets verksamhet och organisation. På stämman väljer ombuden även förbundsstyrelse, valberedning och revisorer.

Alla har rätt, även enskilda medlemmar, att lämna in förslag till stämman, så kallade motioner, samt nominera personer till förtroendeuppdrag.

Motioner mejlas till förbundskansliet på [email protected]
Nomineringar mejlas till valberedningen på [email protected]

INFORMATION OM DE SENASTE ÅRENS STÄMMOR:

Förbundsstämma 2019

Förbundsstämma 2018

Förbundsstämma 2017

Förbundsstämma 2016


Svenska Celiakiförbundet är en ideell intresseorganisation som företräder personer som har celiaki och-/eller laktosintolerans. Svenska Celiakiförbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och agerar oberoende gentemot myndigheter och livsmedelsföretag. Förbundet består av omkring 21 000 medlemmar i celiakiföreningar över hela landet. SCF finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter och statsbidrag. Förbundet startades 1975 av föräldrar till barn som fått diagnosen celiaki. Förbundets celiakiföreningar drivs av ett stort antal ideella krafter. Ombud som väljs i föreningarna röstar på förbundets förbundsstämma och utser förbundsstyrelsen. Förbundet har ett kansli med anställd personal på Södermalm i Stockholm.

Vision Celiakiförbundet

 • Att alla medlemmar skall ha samma levnadsvillkor som andra!
 • Inga inskränkningar i liv och valmöjligheter.

Mål Celiakiförbundet

 • Verka för samma levnadsvillkor som individer utan diagnosen Celiaki
  • Ex, opinionsbildning, påverkansarbete mot många intressenter etc.
 • Öka kunskapen om och förståelsen för Celiaki
  • Ex, Informations- och kommunikationsarbete, Celiakiforum etc.
 • Stödja forskning med anknytning till Celiaki
  • Insamlingsarbete, sponsorskap, ansökningar, nätverk mm.
 • Aktiva Celiakiföreningar i hela landet
  • Verksamhetsutveckling, aktiviteter, förenkla för lokalföreningar, samverka

Funktionsrätt sverigegiva sverigeSvensk insamlingskontroll