Ditt testamente kan bli en gåva till framtiden

Visste du att grunden till Celiakifonden lades med två större testamenten? För att Svenska Celiakiförbundet och Celiakifonden ska ta del av din testamentsgåva behöver vårt namn och organisationsnummer stå med i ditt testamente.

Svenska Celiakiförbundet org.nr 802010-4504, och skriv om din gåva ska tillfalla Svenska Celiakiförbundet eller Celiakifonden.

En testamentsgåva kan bestå av kontanter, aktier, värdepapper, fastigheter eller andra värdeföremål.

Svenska Celiakiförbundet är medlemmar i Giva Sverige, en branschförening som arbetar för tryggt givande.

På Giva Sveriges hemsida kan du läsa mer om testamenten och få hjälp med mallar.

www.givasverige.se/tryggt-givande/testamente/


Läs om beviljade forskningsanslag här


jurio testeamente logo

Hjälp oss i vårt viktiga arbete och få ett skräddarsytt testamente – Helt gratis!

Med ett testamente kan du exempelvis säkerställa att din sambo ärver dig, förtydliga hur arvet ska fördelas mellan dina barn, eller göra så att arvet från dig blir så kallad enskild egendom. Med andra ord är det ett mycket viktigt dokument som kan göra stor skillnad för dem du lämnar efter dig. Inte minst kan du i ett testamente ge ett sista bidrag till en fråga du brinner för.

Svenska Celiakiförbundet samarbetar med den juridiska digitaltjänsten Jurio. På deras hemsida kan du upprätta ett skräddarsytt testamente på under 15 minuter – var och när det passar dig. Och bäst av allt: när du inkluderar Svenska Celiakiförbundet i din sista vilja blir hela testamentet gratis!
Genom att donera till Svenska Celiakiförbundet i ditt testamente kan du göra en verklig skillnad. Beroende på din situation kan du välja mellan att donera en fast
penningsumma, fonder, aktier eller till och med hela eller delar av ditt totala arv. Din donation stödjer vårt arbete och hjälper oss att fortsätta vårt viktiga ändamål. Som tackmblir ditt testamente helt kostnadsfritt.

Att skriva ett testamente med Jurio är enkelt och smidigt. Det enda du behöver göra är att svara på frågor i deras digitala formulär, och sedan signera dokumentet framför två vittnen. Processen är tydligt guidad och du får löpande information och stöd hela vägen in i mål.

Har du redan ett testamente sedan tidigare men vill ändra det? I det nya testamentet du skapar med Jurio framgår det att det nya ersätter det gamla, så att det inte råder tvivel om vad din önskan är. Genom att inkludera Svenska Celiakiförbundet i ditt testamente blir det inte bara kostnadsfritt för dig, du gör också en reell skillnad i vårt arbete.

Klicka här för att komma igång!

Kom ihåg: För att ett testamente ska bli giltigt måste det signeras för hand framför två samtidigt närvarande vittnen, som också ska underteckna testamentet. Jurio guidar dig
genom hela processen.


Svenska Celiakiförbundet delar genom sin forskningsfond årligen ut bidrag till celiakiforskningen. Det är Celiakiförbundets Vetenskapliga råd som granskar de forskningsprojekt som får bidrag. Rådet har i uppgift att gå igenom de ansökningar som kommer in till forskningsfonden och avger utlåtande om dessa. Även utomstående experter från de nordiska länderna lämnar utlåtanden som vägs in i bedömningen. Beslut om anslag ur forskningsfonden tas av Svenska Celiakiförbundets styrelse

Tack vare din gåva kan vi stödja flera forskningsprojekt och på så sätt driva celiakiforskningen framåt.

Forskningen ska bedrivas i Sverige, vid högskola/universitet eller inom sjukvården. Och kan exempelvis röra sjukdomens uppkomst, behandling, komplikationer eller andra konsekvenser, samt hur den kan förebyggas.