Ditt testamente kan bli en gåva till framtiden

Visste du att grunden till Celiakifonden lades med två större testamenten? För att Svenska Celiakiförbundet och Celiakifonden ska ta del av din testamentsgåva behöver vårt namn och organisationsnummer stå med i ditt testamente.

Svenska Celiakiförbundet org.nr 802010-4504, och skriv om din gåva ska tillfalla Svenska Celiakiförbundet eller Celiakifonden.

En testamentsgåva kan bestå av kontanter, aktier, värdepapper, fastigheter eller andra värdeföremål.

Svenska Celiakiförbundet är medlemmar i Giva Sverige, en branschförening som arbetar för tryggt givande.

På Giva Sveriges hemsida kan du läsa mer om testamenten och få hjälp med mallar.

www.givasverige.se/tryggt-givande/testamente/


Läs om beviljade forskningsanslag här


Svenska Celiakiförbundet delar genom sin forskningsfond årligen ut bidrag till celiakiforskningen. Det är Celiakiförbundets Vetenskapliga råd som granskar de forskningsprojekt som får bidrag. Rådet har i uppgift att gå igenom de ansökningar som kommer in till forskningsfonden och avger utlåtande om dessa. Även utomstående experter från de nordiska länderna lämnar utlåtanden som vägs in i bedömningen. Beslut om anslag ur forskningsfonden tas av Svenska Celiakiförbundets styrelse

Tack vare din gåva kan vi stödja flera forskningsprojekt och på så sätt driva celiakiforskningen framåt.

Forskningen ska bedrivas i Sverige, vid högskola/universitet eller inom sjukvården. Och kan exempelvis röra sjukdomens uppkomst, behandling, komplikationer eller andra konsekvenser, samt hur den kan förebyggas.