Ordförande:

Madeleine Hedberg

Har varit aktiv inom olika styrelseuppdrag i Celiakiförbundet sedan 2008, har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2015. Bor i hus i Linköping tillsammans med man och tre barn, arbetar som Verksamhetschef för kultur & ungdom inom kultur- och fritidsförvaltningen på Linköpings kommun och är en positiv kraft som vrider och vänder på utmaningar för att komma framåt. Anser att det viktigaste för Celiakiförbundet är att arbeta närmare föreningarna ute i landet och ta vara på styrkan i att vara ett starkt VI för att göra Celiakiförbundet ännu mer synligt. Celiakiförbundet ska vara ett modernt förbund som är aktivt i samhällsdebatten och som är en självklar aktör i diskussioner och utredningar.

[email protected]

070-333 12 77

Ledamöter:

Emelie Andersson

Har tidigare varit engagerad i Celiakiföreningen i Skåne sedan 2015, och har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2018. Arbetar till vardags som dietist och bor i Lerum utanför Göteborg med man och två barn. Har sedan 2016 svarat på frågor som kommer till Celiakiförbundets ”Fråga dietisten”.

[email protected]

Ryan Korsbakke

Har varit engagerad i sin lokala celiakiförening i Hallands län och har tidigare suttit med i valberedningen för Celiakiförbundet. Är egenföretagare och driver även tillsammans med sin fru ett glutenfritt bageri. Har styrelseerfarenhet från Företagarna i Halmstad samt är engagerad i ett VD-nätverk i Halmstad

[email protected]

Claes Simonsson

Har varit engagerad i celiakiföreningen i Skaraborg och i Västra Götaland. Är styrelseledamot i en ekonomisk förening som driver förskola och grundskola. Har tidigare arbetat som ekonomichef, arbetat med samhällsplanering och drivit ett eget IT-företag. Tycker att det är viktigt att vidareutveckla dialogen med föreningarna.

[email protected]

Jesper Lindström

Arbetade 2014 – 2019 för Svenska Celiakiförbundet som licensieringsansvarig för märket Det Överkorsade Axet. Är civilekonom och arbetar som egen företagare inom marknadsföring. Vill gärna utveckla förbundets intäktskällor som ökar förutsättningarna för att ännu effektivare bedriva förbundets och föreningarnas upplysnings- och påverkansarbete.

[email protected]

Är sedan 2021 anställd som Marketing Manager vid AOECS.

 

Viktoria Labecker

(nyvald, mer information kommer)

[email protected]

 

Ing-Britt Runger

(nyvald, mer information kommer)

[email protected]

 

Suppleant

Magnus Pärson

(nyvald, mer information kommer)

[email protected]

 

Valberedning:

Monica Eriksson (sammankallande)
Josephine Jansson
Stefan Sjökvist

Kontaktuppgifter till valberedningen: [email protected]