Ordförande:

Bengt Fasth

Har erfarenhet av styrelsearbete ifrån flera folkrörelser och kommunala allmännyttiga bostadsföretag, varav flera ordförandeuppdrag. Stort intresse för samhället och politik. Hoppas kunna bidra med erfarenhet och kunskap om påverkan och folkrörelsearbete. Tycker det är viktigt att det skapas en positiv atmosfär i organisationen där alla känner sig delaktiga.

[email protected]
070-659 07 25

Ledamöter:

Emelie Andersson

Arbetar som leg. dietist på Kungälvs sjukhus, och bor i Göteborg. Har varit engagerad i celiakiföreningen i Skånes län. Har sedan 2016 svarat på frågor som kommer till Celiakiförbundets ”Fråga dietisten”.

[email protected]

Fannie Ek

Föreningsintresset och styrelseengagemanget föddes när jag blev förtroendevald i SCUF (2009), såväl lokalt som nationellt. Det blev många år, olika positioner och erfarenheter, samt fantastiska vänner och bekantskaper runt om i hela Sverige. Jag vill att Celiakiförbundet ska vara ett förbund som känns tillgängligt för medlemmar, där avstånd mellan förtro­endevalda, medlemmar och verklighet är väldigt kort, ett förbund som är givande för alla.

[email protected]

Madeleine Hedberg

Har varit lokalt engagerad i styrelsen i Celiakiföreningen, Östergötland sedan 2008. Bor i hus i Linköping tillsammans med man och tre barn. Ser utmaningar som något positivt då dessa leder till utveckling. Anser att det viktigaste för Celiakiförbundet är att vara ett modernt förbund som är aktivt i samhällsdebatten och som är en självklar aktör i statliga utredningar. Är en positiv ledamot som gillar att vrida och vända på frågor och som vill vara med och föra Celiakiförbundet in i framtiden på ett bra och utmanande sätt. Arbetar som biträdande rektor på en högstadieskola

[email protected]

Ryan Korsbakke

Har varit engagerad i sin lokala celiakiförening i Hallands län och har tidigare suttit med i valberedningen för Celiakiförbundet. Är egenföretagare och driver även tillsammans med sin fru ett glutenfritt bageri. Har styrelseerfarenhet från Företagarna i Halmstad samt är engagerad i ett VD-nätverk i Halmstad

[email protected]

Claes Simonsson

Har varit engagerad i celiakiföreningen i Skaraborg och i Västra Götaland. Är styrelseledamot i en ekonomisk förening som driver förskola och grundskola. Har tidigare arbetat som ekonomichef, arbetat med samhällsplanering och drivit ett eget IT-företag. Tycker att det är viktigt att vidareutveckla dialogen med föreningarna.

[email protected]

Jesper Lindström

Arbetade 2014 – 2019 för Svenska Celiakiförbundet som licensieringsansvarig för märket Det Överkorsade Axet. Är civilekonom och arbetar som egen företagare inom marknadsföring. Vill gärna utveckla förbundets intäktskällor som ökar förutsättningarna för att ännu effektivare bedriva förbundets och föreningarnas upplysnings- och påverkansarbete.

[email protected]

Är sedan 2021 anställd som Marketing Manager vid AOECS.

 

Valberedning:

Monica Eriksson (sammankallande)
Josephine Jansson
Stefan Sjökvist

Kontaktuppgifter till valberedningen: [email protected]