Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ.

Förbundsstämman hålls vartannat år före sista maj. Nästa stämma hålls våren 2025.

Till förbundsstämman skickar föreningarna ombud för att ta beslut rörande förbundets verksamhet och organisation. På stämman väljer ombuden även förbundsstyrelse, valberedning och revisorer.

Alla har rätt, även enskilda medlemmar, att lämna in förslag till stämman, så kallade motioner, samt nominera personer till förtroendeuppdrag.

Senast första februari ska motioner och nomineringar vara inkomna.

Motioner mejlas senast 1 februari stämmans år, till förbundskansliet på [email protected]
Nomineringar mejlas senast 1 februari stämmans år till valberedningen på [email protected]

INFORMATION OM DE SENASTE ÅRENS STÄMMOR:

Förbundsstämma 2023

Förbundsstämma 2021

Förbundsstämma 2019

Förbundsstämma 2018

Förbundsstämma 2017

Förbundsstämma 2016


Svenska Celiakiförbundet är en ideell intresseorganisation som företräder personer som har celiaki och-/eller laktosintolerans.

Svenska Celiakiförbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och agerar oberoende gentemot myndigheter och livsmedelsföretag.

Förbundet består av omkring 21 000 medlemmar i celiakiföreningar över hela landet.

SCF finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter och statsbidrag.

Förbundet startades 1975 av föräldrar till barn som fått diagnosen celiaki.

Förbundets celiakiföreningar drivs av ett stort antal ideella krafter. Ombud som väljs i föreningarna röstar på förbundets förbundsstämma och utser förbundsstyrelsen. Förbundet har ett kansli med anställd personal på Södermalm i Stockholm.


Här hittar du kontaktuppgifter till oss på kansliet

Svenska Celiakiförbundet är ett av medlemsförbunden i Funktionsrätt Sverige